บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด

บริษัทเริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 บริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต "เรซิ่ง" เพื่อนำไปใช้เป็นวัตุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมสี เป็นต้น
สินค้าและบริการ :

เป็นผู้ผลิตสินค้าโพลีเมอร์เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ Alkyd Resin เป็นวัตถุดิบในอุตาสากรรมสี Emulsion Resin ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มemulsion เป็นชนิด waterbase Solventbase Pressure Sensitive Ashesive Resin (PSA), Acrylic

ตราสินค้า

Eternal

ที่อยู่

อาคารบางกอกซิตี้    ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กทม  10120

โทรศัพท์ :0-2287-2000

โทรสาร :0-2287-3523

อีเมล์ :chuanpit@eternalresin.com

URL :http://eternalresin.yellowpages.co.th , http://www.eternalresin.com

เวลา :จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30